بررسی لایحه ی تحول نظام مالیاتی کشور بر اساس آموزه های اسلامی
39 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه مالیات » زمستان 1390 - شماره 12 (26 صفحه - از 265 تا 290)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دگرگونی و تحول، ویژگی لاینفک ماده و جهان مادی است. نظام مالیاتی به عنوان یک خرده نظام، باید در راستای پاسخ گویی به نیازها و تکفل مسوولیت مربوط به خویش، متحول شود. این مقاله با همین نگاه تلاش می کند تا لایحه تحول نظام مالیاتی کشور را بر اساس آموزه های اسلامی مورد بازخوانی قرار دهد. در واقع این نوشتار درصدد است که نظام مالیاتی مدنظر لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را که به عنوان یک خرده نظام از نظام مرجع اقتصاد اسلامی شکل میگیرد از منظر شریعت اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس تلاش شده است با استخراج اهداف میانی و معیارهای حاکم در نظام مالیاتی اسلامی بر پایه آموزههای دینی، مالیات های متعارف در این لایحه مورد بررسی قرار گیرند. البته به دلیل محدودیت زمانی و اقتضای مقاله، این نوشتار صرفا بر محورهای 1- مالیات بر عایدی های سرمایه؛ 2- مالیات بر درآمد؛ 3- مالیات بر ارث؛ و 4- مجازات فرار و اجتناب از مالیات، تمرکز خواهد داشت. کلیدواژه ها : اهداف میانی ،لایحه تحول ،آموزه های اسلامی