درس هایی از اقتصاد اسلامی(ترجمه مقاله رفتار مصرفی در یک اقتصاد اسلامی)
52 بازدید
محل نشر: انتشارات دانشگاه مفید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی