مطالعه تطبیقی رویکردهای کفایت (شریعت)، رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی به فقر
80 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد اسلامی 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی