تبیین اسراف و تبذیر در مصداق و ملاک و تفاوت آن دو با عدم بهینه یابی اقتصادی در دیدگاه های متفاوت
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشه های اقتصادی آیت الله شهید صدر
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی