تابع رفاه اجتماعی از دیدگاه اسلام (نوشته انس زرقاء)
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی اقتصاد دینی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی